Druk 3D do produkcji metali

Druk 3D do produkcji metali jest często używany. Drukowanie 3D polega na  wytworzenie cienkich warstw materiału jedna na drugiej.  Została ona wprowadzona również do branży metalurgicznej. Technologia ta pozwala na uzyskanie części o złożonym kształcie, których nie da się wyprodukować przy użyciu tradycyjnych metod odlewania, obróbki maszynowej czy obróbki ubytkowej. Na część skomplikowanej geometrii trójwymiarowej składają się szczegóły udostępniane w postaci pliku CAD.

Proces produkcji wykorzystuje przekroje 2D modelu 3D CAD. Każdemu przekrojowi modelu CAD odpowiada cienka warstwa drobnego proszku metalu osadzona na powierzchni roboczej; następnie wybrane obszary proszku są precyzyjnie stapiane laserem. Ten proces powtarza się aż do zakończenia wytwarzania przedmiotu warstwa po warstwie.

Efekt procesu SLM jest porównywalny z gęstością, wytrzymałością i precyzją elementów odlewanych. Grubości warstw mieszczą się w zakresie 0,05 do 0,03 mm, przyjmowane tolerancje detali osiągają 0,02 mm, zaś chropowatość powierzchni jest mniejsza niż 20 μm. Komponenty, uzyskiwane w procesie SLM, zawsze wykazują gęstość blisko 100%, a także spójne i jednorodne właściwości materiałowe.

Wydruki 3D stosowane są w takich branżach jak:  motoryzacyjna, lotnicza, kosmiczna i towarów konsumpcyjnych. Technologia SLM służy też do budowy indywidualnych implantów medycznych ze stopów tytanu, z kobalt-chromu lub stali nierdzewnej, zaś produkcja koron i mostów z wykorzystaniem technologii SLM nosi już znamiona produkcji przemysłowej nowoczesnych protez zębowych.

Druk 3D do produkcji metali.
Miles Boykin Jersey